PeopleFu ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณอาคารชินวัตรทาวเวอร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:33 น.

News peoplefu01

 

   

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมช่างติดตั้งของบริษัท พีเพิลฟู เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้ทำการวางระบบกล้องวงจรปิด ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2 ตึก 21 ชั้น ด้วยกล้องระบบ IP Camera ทั้งหมด 32 กล้องโดยจ่ายไฟด้วยระบบ PoE ทั้งหมด และใช้ Switch Hub PoE ของบริษัท พีเพิลฟู ในการจ่ายไฟ PoE ไปให้ตัวกล้อง ตัวไกลสุดเกือบ 120 เมตร ลูกค้ามีความพึงพอใจมากในภาพที่ได้ ขอขอบพระคุณลูกค้าครับที่ให้โอกาสเรามา ณ ที่นี้  "พีเพิล ฟู ผู้นำ กล้องวงจรปิดอันดับ 1"

                                            

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 17:15 น.
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved