การตั้งค่าในเครื่อง DVR สำหรับดูออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต พิมพ์ อีเมล

DVR-01

 

DVR1-02 DVR2-03 DVR4-04
DVR5-05 DVR5-06-06 DVR07-07

 

 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved